Skip to content

November Calendar

November 1, 2008

 

Atrofia (You are my Strength, O Lord)

 

My desire was not to make  this painting just a work of art, I attempted to let the subject experience Christ’s embrace by adopting and welcoming the lolo. Mang Crispin [not his real name] is an 83-year old man abandoned by his seven children. Recently, I rushed him to the hospital due to a bloodt accident. One of the doctors had the same surname is his, Mang Crispin with his hoarse voice went on, “We have the same surname. ARe you from that place __________?” The young medic said, “My father’s name is Red.” The old man coughing answered, “Your father is my own son. You are my apo.” Overwhelmed and helpless, the pain in Mang Crispin’s heart jabbed more painfully than that of his wound.

 

Tearfully, the doctor replied, “I never knew I had a lolo. I always wanted to have a lolo.”

– Joey Velasco

2 Comments leave one →
  1. sky permalink
    November 7, 2008 7:46 am

    naiyak ako sa post na ito…. di ko alam..na mi miss ko lang kase ang aking mga kapamilya. Masyadong malaki ang pamilya namin especially family ng mama ko..pero masasabi kong napaka gulo sa pamilyang iyon…sila sila nag aaway, nagkakalimutan, nagbabangayan. Kaya pinili kong dumistansiya sa kanila…kase makabubuti na iyon dahil kahit kailan hindi na yata sila magkakaayos pa..pero ang dugo ay dugo.. nalungkot lang ako na baka pagdating ng panahon na isa isa nang lilisan ang mundong ito saka pa lang magtatanda ang bawat isa na tumanggap ng pagkakamali at magbago..kung kailan huli na ang lahat at sobrang kaylaki na ng pinsala ang nagawa sa bawat isa..

  2. November 10, 2008 8:20 am

    hi sky! thanks for dropping by… and thanks for sharin. 🙂 im glad this post touched your heart.

    have a nice day and God bless!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: